Cập nhật mật khẩu DirectAdmin

đổi mật khẩu directadmin

LƯU Ý Mật khẩu phải bao gồm cả chữ viết HOA, viết thường và chữ số. Nếu không đầy đủ các thành phần, sẽ bị báo lỗi không đổi được. Hướng dẫn này áp dụng cho các tài khoản hosting sử dụng dịch vụ Linux Hosting, WordPress Hosting và thư điện tử. Các Cloud VPS … Đọc tiếp

Xem số lượng email nhận gửi trong ngày

Đăng nhập vào DA theo đường dẫn http://www.domaincuaban:2222 Trong mục Your Account, bấm link Site Summary / Statistics / Logs Bấm nút Details, bên cạnh dòng Bandwidth (MB) Xem thông tin ở cột Email Deliveries (Sent) Lưu ý rằng nếu gửi quá 2000 thư / ngày, đối với các tài khoản Linux hosting tại VietNAP, bạn sẽ nhận thông báo … Đọc tiếp