Lỗi gửi thư điện tử

lỗi gửi thư điện tử

Một số thông báo lỗi thường gặp khi gửi thư điện tử. Bạn có thể tự xử lý mà không cần phải đợi trả lời từ nhà cung cấp dịch vụ email.