Tuỳ chọn thông báo helpdesk DirectAdmin

directadmin helpdesk

DirectAdmin có bao gồm một helpdesk nhỏ, cho phép người dùng cuối tạo các tickets liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hosting của mình. Tuy nhiên, helpdesk DirectAdmin chỉ bao gồm việc giao tiếp cơ bản, và rất nhiều trường hợp, công ty của bạn muốn dùng một helpdesk có nhiều tiện ích … Đọc tiếp

Gửi mẫu spam email

gửi mẫu spam email

Hướng dẫn cách gửi mẫu spam email trong trường hợp bạn liên tục nhận được spam. Các mẫu spam sẽ được phân tích và cập nhật vào database hàng ngày, để chặn các spam mới có thể gửi đến.