Redirect 301

Để website mới được thừa hưởng những thành tựu đã có của website cũ, có thể dùng redirect 301 từ địa chỉ cũ tới địa chỉ mới. Khi dùng redirect 301, Google bots sẽ biết địa chỉ web cũ đã được chuyển hẳn sang địa chỉ mới. Dùng file .htaccess với máy chủ *nix và … Đọc tiếp

Cấu hình MX records cho mail tại Google Apps

cấu hình MX records trong directadmin

Thông thường, khi hệ thống gửi mail đến một tên miền, mail server sẽ kiểm tra server local trước. Nếu thấy có tên miền tồn tại, nó sẽ cố gắng gửi mail đến tên miền đó. Trong trường hợp cấu hình MX records không chính xác, tên miền dùng mail server khác bên ngoài, thư … Đọc tiếp

Cập nhật dung lượng đĩa cứng

DirectAdmin không cập nhật dung lượng sử dụng của các account hosting tại thời gian thực, mà chạy theo cronjob. Tuy nhiên, khách hàng có thể tự cập nhật để xem chính xác tại thời điểm kiểm tra Đăng nhập DirectAdmin với thông tin tài khoản hosting Nếu tài khoản hosting này host cho nhiều … Đọc tiếp

Cập nhật mật khẩu DirectAdmin

đổi mật khẩu directadmin

LƯU Ý Mật khẩu phải bao gồm cả chữ viết HOA, viết thường và chữ số. Nếu không đầy đủ các thành phần, sẽ bị báo lỗi không đổi được. Hướng dẫn này áp dụng cho các tài khoản hosting sử dụng dịch vụ Linux Hosting, WordPress Hosting và thư điện tử. Các Cloud VPS … Đọc tiếp

Xem số lượng email nhận gửi trong ngày

Đăng nhập vào DA theo đường dẫn http://www.domaincuaban:2222 Trong mục Your Account, bấm link Site Summary / Statistics / Logs Bấm nút Details, bên cạnh dòng Bandwidth (MB) Xem thông tin ở cột Email Deliveries (Sent) Lưu ý rằng nếu gửi quá 2000 thư / ngày, đối với các tài khoản Linux hosting tại VietNAP, bạn sẽ nhận thông báo … Đọc tiếp

Default document

Default document là một thuật ngữ, gọi đến file đầu tiên trong 1 folder, được truy xuất khi người dùng gửi 1 yêu cầu truy cập web tới. Thông thường, default document sẽ có tên là index.htm, index.html, index.php… Muốn đổi default document, với các web servers có hỗ trợ .htaccess, bạn có thể thêm 1 … Đọc tiếp