Chủ thể quản lý tên miền

xác nhận chủ thể quản lý tên miền quốc tế với tên miền bao vây

Khi đăng ký tên miền tại VietNAP, khách hàng là chủ sở hữu, đồng thời là chủ thể quản lý tên miền. Mỗi tên miền cần được hoàn tất biểu mẫu khai báo tên miền, kể cả tên miền quốc tế cũng như tên miền quốc gia Việt Nam. Với tên miền quốc gia Việt … Đọc tiếp

Vòng đời tên miền quốc tế

Vòng đời tên miền quốc tế

Tên miền quốc tế là gì? Tên miền quốc tế  là tên miền Internet do Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, viết tắt ICANN (www.icann.org), cấp phát và không phân biệt tên miền của quốc gia nào. Các tên miền được phân phối qua các nhà … Đọc tiếp

Thông tin name servers

name servers vietnap

Cách cập nhật name servers cho tên miền quốc tế tại VietNAP Đăng nhập hệ thống quản trị tên miền. Bấm menu Domains – My Domains. Trong danh sách tên miền mà bạn đã đăng ký, bấm mũi tên quay xuống và chọn “Manage Name Servers” ở nút kế bên tên miền muốn quản trị. … Đọc tiếp