Redirect 301

Để website mới được thừa hưởng những thành tựu đã có của website cũ, có thể dùng redirect 301 từ địa chỉ cũ tới địa chỉ mới. Khi dùng redirect 301, Google bots sẽ biết địa chỉ web cũ đã được chuyển hẳn sang địa chỉ mới. Dùng file .htaccess với máy chủ *nix và … Đọc tiếp

Tốc độ website – tiêu chí mới trong việc xếp hạng trang web của Google

Vừa qua, Google chính thức đưa thêm tiêu chí mới cho công cụ tìm kiếm trong việc chỉ mục website, đó là tốc độ website. Theo Google, khi một trang web có tốc độ chậm, đối với công cụ tìm kiếm, việc chỉ mục sẽ bị chậm. Đối với người sử dụng Google, phần lớn … Đọc tiếp