Cập nhật dung lượng đĩa cứng

DirectAdmin không cập nhật dung lượng sử dụng của các account hosting tại thời gian thực, mà chạy theo cronjob. Tuy nhiên, khách hàng có thể tự cập nhật để xem chính xác tại thời điểm kiểm tra

  • Đăng nhập DirectAdmin với thông tin tài khoản hosting
  • Nếu tài khoản hosting này host cho nhiều tên miền, bấm vào 1 tên miền bất kỳ. Nếu chỉ có 1 tên miền, tiếp tục với bước 3
  • Bấm vào link Site Summary / Statistics / Logs
  • Bấm vào nút Update kế bên dòng Total Disk Usage (MB)
Từ phiên bản 1.4, bạn có thể bấm vào nút Details bên cạnh, để xem cụ thể folder nào chiếm dung lượng ra sao.