Xoá dữ liệu người dùng cũ

Việc xoá dữ liệu người dùng cũ khi nhân sự nghỉ việc sẽ tránh được các phiền phức không đáng có. Nhưng không phải doanh nghiệp hay bản thân cá nhân nào cũng lưu ý việc này. Làm thế nào?

Chiến tranh không gian mạng

Không chỉ còn là súng đạn, chiến tranh không gian mạng đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta. Nó đang được áp dụng triệt để trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Bạn biết những gì về cuộc chiến trên mạng Internet này?

1 2 14