Chúc mừng năm mới 2020

Hãy tắt email. Tắt máy tính.
Tiễn đi những buồn phiền năm cũ. Đón đến những niềm vui năm mới. Để đầu óc thanh thản, tận hưởng những giây phút đầm ấm bên gia đình, bạn bè.

Xác thực email với DKIM

DKIM không phải tiêu chuẩn bắt buộc để gửi thư, nhưng nó giúp xác nhận tính toàn vẹn của các trường thông tin trong email. Từ đó, tăng cường tính tin cậy của email và email sẽ được gửi chính xác đến người nhận, thay vì bị chuyển vào spambox.

Bản ghi SPF hoạt động như thế nào

Cấu hình các địa chỉ IP máy chủ gửi thư trong bản ghi SPF sẽ giúp tăng độ tin cậy cho email từ tên miền của doanh nghiệp. Kiểm tra và thực hiện ngay nếu tên miền của bạn chưa được cấu hình chính xác.

1 2 14