Gửi mẫu spam email

gửi mẫu spam email

Hướng dẫn cách gửi mẫu spam email trong trường hợp bạn liên tục nhận được spam. Các mẫu spam sẽ được phân tích và cập nhật vào database hàng ngày, để chặn các spam mới có thể gửi đến.

Kiểm tra ticket cũ

Đăng nhập hệ thống với username, password đã được gửi sau khi order. Để đăng nhập bạn kích vào link Account  chọn Login. Nếu quên password có thể sử dụng chức năng Request a password reset Để xem lại các ticket cũ cũng như các support cũ của VietNAP bấm vào tab Support chọn Tickets … Đọc tiếp