Đăng nhập DirectAdmin từ Customer Portal

Mỗi khách hàng tại VietNAP Managed Hosting đều có một account truy cập vào Customer Portal. Từ đây, khách hàng có thể quản trị các thông tin, trong đó có cả khả năng đăng nhập tài khoản hosting DirectAdmin.

  • Đăng nhập Customer Portal tại https://taikhoan.vietnap.vn
  • Bấm menu Services – My Services.
  • Bấm nút Active ở cột Status, dòng tài khoản hosting Linux bạn muốn truy cập.
  • Bấm nút Login to DirectAdmin

Browser sẽ mở ra một tab (hoặc một cửa sổ) mới với màn hình truy cập tài khoản DirectAdmin của bạn. Trong trường hợp đăng nhập lỗi, có thể do mật khẩu sai, bạn luôn có thể khởi tạo mật khẩu mới.