Dịch vụ chặn thư rác của VietNAP Hosting

Từ cuối tháng 12/2012, VietNAP đã chạy thử nghiệm hệ thống chặn thư rác trên nền tảng của SpamExperts. Sau 3 tháng hoạt động, trung bình số lượng email spam bị lọc đạt 63%.

kết quả sử dụng SpamExperts chặn thư rác sau 3 tháng

Với kết quả khả quan này, đồng thời với nhu cầu của một số khách hàng, VietNAP sẽ cung cấp dịch vụ chặn thư rác tới các khách hàng. Trước mắt, các bộ lọc antispam sẽ vẫn được chạy trên hệ thống Cloud của SpamExperts. Tuy nhiên, khách hàng sẽ chỉ cần trả 1 phần phí nhỏ hơn rất nhiều so với việc order trực tiếp tại SpamExperts. SpamExperts đang tính tiền theo số lượng người dùng (tài khoản email), nhưng khi order tại VietNAP, khách hàng chỉ cần thanh toán theo từng domain và không giới hạn số lượng người dùng. Bên cạnh đó, mỗi khách hàng vẫn có trang quản trị riêng để kiểm tra các email bị lọc.

Dịch vụ chặn thư rác sẽ được áp dụng với phần lọc các emails gửi đến domain của khách hàng. Phần lọc các emails gửi ra ngoài theo hàm mail() của PHP đã được áp dụng cho các máy chủ Cloud Linux Hosting, WordPress Hostingmanaged VPSmanaged dedicated servers của VietNAP. Các tài khoản hosting trên sẽ được áp dụng các gói dịch vụ chặn thư rác với giới hạn băng thông khác nhau. Riêng các gói Email Hosting sử dụng không giới hạn băng thông.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng hoặc có câu hỏi gì liên quan đến dịch vụ incoming antispam, vui lòng liên hệ với VietNAP Hosting. Xin cám ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng.