Kiểm tra ticket cũ

Đăng nhập hệ thống với username, password đã được gửi sau khi order. Để đăng nhập bạn kích vào link Account  chọn Login. Nếu quên password có thể sử dụng chức năng Request a password reset Để xem lại các ticket cũ cũng như các support cũ của VietNAP bấm vào tab Support chọn Tickets … Đọc tiếp

Hệ thống quản lý tài khoản khách hàng

tuyển dụng sales, hỗ trợ khách hàng

VietNAP Hosting sử dụng một hệ thống quản tài khoản khách hàng trung tâm. Từ đó, khách hàng có thể: kiểm tra các hoá đơn. xem thông tin gói dịch vụ hosting đang sử dụng. quản trị tên miền quốc tế. gửi yêu cầu hỗ trợ qua helpdesk, cũng như tham khảo lại các ticket … Đọc tiếp