Hệ thống quản lý tài khoản khách hàng

VietNAP Hosting sử dụng một hệ thống quản tài khoản khách hàng trung tâm. Từ đó, khách hàng có thể:

[div class=”greenbox”]Địa chỉhttps://taikhoan.vietnap.vn/[end-div]

Lưu ý

  • Với mỗi đề nghị hỗ trợ khách hàng gửi đến, một ticket hỗ trợ với ID khác nhau sẽ được khởi tạo. ID này sẽ được tự động gửi đến email của khách hàng, ngay sau khi yêu cầu được gửi thành công. Nếu quý khách hàng không nhận được ID này, vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng và gửi lại yêu cầu.
  • Bất kỳ lúc nào, khách hàng cũng có thể lấy lại qua link lấy lại mật khẩu đăng nhập. Chỉ cần điền chính xác địa chỉ email khi quý khách đăng ký dịch vụ, hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới qua email.