Hỗ trợ khách hàng: email hay điện thoại

tuyển dụng sales, hỗ trợ khách hàng

Internet / Hosting doanh nghiệp là một ngạch dịch vụ khá đặc biệt. Nó yêu cầu hệ thống có uptime cao, luôn luôn phải hoạt động tốt 24/7. Cũng do vậy mà yêu cầu về hỗ trợ khách hàng nói chung, đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật cần có sự phối hợp chính xác … Đọc tiếp

Hệ thống quản lý tài khoản khách hàng

tuyển dụng sales, hỗ trợ khách hàng

VietNAP Hosting sử dụng một hệ thống quản tài khoản khách hàng trung tâm. Từ đó, khách hàng có thể: kiểm tra các hoá đơn. xem thông tin gói dịch vụ hosting đang sử dụng. quản trị tên miền quốc tế. gửi yêu cầu hỗ trợ qua helpdesk, cũng như tham khảo lại các ticket … Đọc tiếp