Giới thiệu phần mềm kiểm tra broken link cho website

Bạn đang có một website với nội dung tốt, được minh họa bằng các hình ảnh, các link liên kết nhưng khi người truy cập click vào link đó thì được thông báo Not Found. Xảy ra vấn đề gì? Đó là hiện tượng link bị lỗi (broken link). Broken link (hay dead link) là … Đọc tiếp