Giới thiệu phần mềm kiểm tra broken link cho website

Bạn đang có một website với nội dung tốt, được minh họa bằng các hình ảnh, các link liên kết nhưng khi người truy cập click vào link đó thì được thông báo Not Found. Xảy ra vấn đề gì? Đó là hiện tượng link bị lỗi (broken link). Broken link (hay dead link) là tình trạng link được trỏ tới một trang web hoặc một máy chủ mà không tồn tại.

Các thông báo broken link thường gặp là lỗi 404 (hay xảy ra nhất) khi máy chủ web có hoạt động nhưng trang web cụ thể lại không thể tìm thấy; trình duyệt thông báo không thể tìm kiếm với tên miền đó; thông báo broken link do sự ngăn chặn từ bộ lọc nội dung hoặc tường lửa v.v..

Khi click vào link không hoạt động, người truy cập cảm thấy không tin tưởng và dễ dàng bị ấn tượng xấu về trang web đó. Đây là một lỗi không thể chấp nhận được đặc biệt đối với các website thương mại vì hậu quả là mất khách hàng. Tuy nhiên, việc thường xuyên kiểm tra các link này bằng cách click vào từng link sẽ mất khá nhiều thời gian nhất là những website lớn có nhiều trang trong. Vì vậy, bạn nên sử dụng các phần mềm tìm link lỗi và thông báo lại giúp bạn nhanh chóng sửa lỗi link trước khi bị phát hiện bởi các khách hàng. Một số phần mềm phát hiện broken link tương đối tốt theo đánh giá của 3inetworks là:

  1. Phần mềm của Xenux’ links Sleuth

Xenulink có giao diện sử dụng đơn giản, không rườm rà, báo cáo dễ hiểu, có hỗ trợ cho các trang web có chứng chỉ số SSL, thực hiện kiểm tra với các file nhỏ hơn 1 MB.

2. Phần mềm của W3c

Web Link Validator kiểm tra tính toàn vẹn của website, sự hợp lệ của các cú pháp và tự động báo cáo công việc. Phần mềm này chạy trên các hệ điều hành Windows98/ Me/ NT/ 2000/XP / 2003/ Vista.

3. Phần mềm của Link Checker Pro

Link checker Pro thực hiện phân tích website, phát hiện link lỗi và kiểm tra các vấn đề có thể xảy ra với links. Khả năng kiểm tra những website lớn chứa hàng ngàn link đưa phần mềm này trở thành một trong các phần mềm phổ biến cho broken link.

broken link finder/checker

4. Phần mềm của LinkTiger

Linktiger đưa ra báo cáo công việc rất chi tiết, với dạng biểu đồ tròn sinh động cho biết tình trạng trang web hiện tại, tình trạng link hiện tại và loại lỗi của link. Việc broken link được highlight ngay trên trang web giúp bạn nhìn thấy dễ dàng và sữa lỗi nhanh chóng.

broken link checker/finder

5. Phần mềm của Integrity cho Mac

Integrity dành cho hệ điều hành Mac ngay lập tức kiểm tra các link hiện tại trên trang web, đảm bảo các link đưa đến một trang đang hoạt động. Integrity sẽ đi theo các link nội bộ để tìm trang của bạn, kiểm tra các code trả lời của máy chủ cho tất cả link đi từ trong ra và từ ngoài vào được tìm thấy. Phiên bản mới nhất 3.3 của Integrity mới được đưa ra công đồng vào tháng 1, 2010.

broken link checker/Mac

Trong những  phần mềm được giới thiệu trên, có phần mềm được free khi bạn phải tự đưa các trang có link vào công cụ phát hiện và kiểm tra online. Bên cạnh đó là các phần mềm tính phí tự động kiểm tra link hàng ngày, hàng tuần v.v… với số lượng link cho phép khác nhau tùy vào gói dịch vụ. Sử dụng phần mềm kiểm tra broken link, bạn sẽ tiết kiệm thời gian kiểm tra link một cách thủ công, nhanh chóng sửa lỗi link, đảm bảo cho website hoạt động trôi chảy và hiệu quả.