Tuỳ chọn thông báo helpdesk DirectAdmin

directadmin helpdesk

DirectAdmin có bao gồm một helpdesk nhỏ, cho phép người dùng cuối tạo các tickets liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hosting của mình. Tuy nhiên, helpdesk DirectAdmin chỉ bao gồm việc giao tiếp cơ bản, và rất nhiều trường hợp, công ty của bạn muốn dùng một helpdesk có nhiều tiện ích … Đọc tiếp

Hệ thống quản lý tài khoản khách hàng

tuyển dụng sales, hỗ trợ khách hàng

VietNAP Hosting sử dụng một hệ thống quản tài khoản khách hàng trung tâm. Từ đó, khách hàng có thể: kiểm tra các hoá đơn. xem thông tin gói dịch vụ hosting đang sử dụng. quản trị tên miền quốc tế. gửi yêu cầu hỗ trợ qua helpdesk, cũng như tham khảo lại các ticket … Đọc tiếp