Cập nhật mật khẩu DirectAdmin

Bạn có thể đổi mật khẩu DirectAdmin, hoặc nếu quên mật khẩu đăng nhập bảng điều khiển này, bạn có thể tạo mới mật khẩu bằng các bước sau:

Thời gian dự kiến: 5 minutes

 1. Đăng nhập hệ thống quản lý khách hàng

  – Link đăng nhập https://taikhoan.vietnap.vn/

 2. Chọn tài khoản muốn thay đổi mật khẩu

  – Bấm menu Services -> My Services.
  – Bấm vào account bạn muốn thay đổi.

 3. Tạo mật khẩu mới

  đổi mật khẩu directadmin từ whmcs

  – Cập nhật password mới ở tab Change Password như trong hình.

LƯU Ý

 • Mật khẩu phải bao gồm cả chữ viết HOA, viết thường và chữ số. Nếu không đầy đủ các thành phần, sẽ bị báo lỗi không đổi được.
 • Hướng dẫn này áp dụng cho các tài khoản hosting sử dụng dịch vụ Linux Hosting, WordPress Hostingthư điện tử. Các Cloud VPS là managed VPS, nên VietNAP giữ quyền root, cũng như hạn chế quyền admin để tránh sai sót có thể xảy ra.
 • Hướng dẫn này là tạo mới mật khẩu DirectAdmin, chứ không phải mật khẩu email. Nếu người dùng muốn thay đổi mật khẩu email, có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.

Bình luận đã đóng.