sftp để bảo vệ tài khoản ftp

Hệ thống firewall tại VietNAP liên tục ghi nhận các đợt tấn công theo kiểu dò tìm mật khẩu vào dịch vụ FTP. Mặc dù chúng tôi đã chủ động block các truy cập này, nhưng các đợt tấn công vẫn liên tiếp diễn ra từ nhiều địa chỉ IP khác nhau. Việc này dẫn đến hệ thống tiêu tốn tài nguyên không cần thiết, đồng thời, có thể gây ra việc mất mật khẩu, nếu như mật khẩu của khách hàng được thiết lập không tốt.

Do vậy, VietNAP Hosting đã tiến hành chuyển đổi phương thức sử dụng FTP tại tất cả các máy chủ, vừa giảm tải hệ thống, vừa để bảo vệ thông tin khách hàng tốt hơn. Có hai hình thức sử dụng FTP tại VietNAP.

  • Sử dụng FTP hỗ trợ TLS, qua cổng 10.
  • Sử dụng sFTP, qua cổng 2021.

Sử dụng FTP, hỗ trợ TLS, qua cổng dịch vụ 10

Với các máy chủ mới, FTP đã hỗ trợ mã hóa TLS. Do vậy, không cần sử dụng sFTP. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sử dụng cổng 10, khác với cổng mặc định 21, để tránh bị tự động dò mật khẩu. Việc sử dụng của khách hàng không có gì thay đổi, chỉ khác, khi đăng nhập bằng phần mềm FTP, thông số Port được dùng là 10.

sử dụng ftp với tls

Sử dụng sFTP với cổng dịch vụ 2021

Phương thức mặc định cũ:

  • Giao thức: ftp
  • Cổng dịch vụ: 21

Phương thức mới:

  • Giao thức: sftp
  • Cổng dịch vụ: 2021

filezilla for sftp

VietNAP khuyến nghị khách hàng sử dụng phần mềm FileZilla với sftp. Đây là phần mềm miễn phí, có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Khi vào trang chủ có thể thấy đường dẫn tải phần mềm về và cài đặt dễ dàng. Hình trên là ảnh chụp mẫu khi điền các thông số vào FileZilla, bạn cần thay các thông số host, username, password tương ứng khi khởi tạo tài khoản ftp trong DirectAdmin.

Nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng, bạn vui lòng gửi thông tin cụ thể tại đây, chúng tôi sẽ kiểm tra và trả lời chi tiết.