Bảo mật email

bảo mật email

Email là công cụ không thể thiếu với mỗi doanh nghiệp. Cho dù hiện nay, có rất nhiều cách giao tiếp với khách hàng, đối tác, email vẫn là một trong những kênh hoạt động hiệu quả nhất. Tuy nhiên, về phần bảo mật email thì không phải người sử dụng nào cũng rành rẽ. … Đọc tiếp

Cập nhật lỗi bảo mật Poodle SSLv3

opensource security

Kính gửi Quý khách hàng, Google đã đưa ra thông báo về lỗi bảo mật Poodle, dựa trên thiết kế của giao thức SSL phiên bản 3. Đây là phiên bản đã được sử dụng từ lâu, và vẫn được hỗ trợ bởi các phần mềm hệ thống như web server, email server… VietNAP đã … Đọc tiếp

Heartbleed bug

heartbleed bug

OpenSSL vừa công bố lỗi bảo mật quan trọng, được gọi là heartbleed bug (CVE-2014-0160). Lỗi này ảnh hưởng ở các phiên bản OpenSSL 1.0.1 đến 1.0.1f, 1.0.2-beta. Lỗi cho phép hackers tấn công và truy cập các dữ liệu nhạy cảm đã được mã hoá, như các dữ liệu về khách hàng, thông tin thẻ tín … Đọc tiếp

Managed Hosting là gì

Managed Hosting vs Unmanaged server

Managed Hosting là gì? Hiểu một cách cơ bản, doanh nghiệp thuê dịch vụ hosting và nhà cung cấp sẽ quản trị máy chủ hosting đó. Doanh nghiệp quản lý nội dung, các phương thức sử dụng, nhưng không cần có đội ngũ IT quản trị máy chủ. Trước đây, thuật ngữ managed hosting thường … Đọc tiếp