Rút ngắn thời gian chờ gia hạn với tên miền Việt Nam

Thông tư 21/2021/TT-BTTTT (áp dụng từ ngày 07/02/2022) sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 24/2015/TT-BTTT. Trong đó, liên quan trực tiếp đến thời gian chờ gia hạn với tên miền Việt Nam, chủ thể quản lý hiện tại cần lưu ý.

giá và thời gian chờ gia hạn tên miền Việt Nam có thể thay đổi. Cần cập nhật với nhà đăng ký cho chính xác.

Thời gian chờ gia hạn với tên miền Việt Nam rút ngắn bớt năm (05) ngày.

Tại thông tư 24/2015/TT-BTTT:

  • Điểm c khoản 1 điều 11 quy định: sau năm (05) ngày kể từ ngày tên miền hết hạn, nếu chủ thể quản lý không nộp phí gia hạn, tên miền sẽ bị tạm dừng truy cập.
  • Điểm đ khoản 1 điều 12 quy định: sau 30 ngày, kể từ ngày tạm ngưng hoạt động tên miền như đã nêu trên, nếu chủ thể quản lý tên miền vẫn không thực hiện nộp phí duy trì, tên miền sẽ bị thu hồi.

Tổng thời gian chờ gia hạn tên miền với tên miền Việt Nam là 30 ngày; sau 35 ngày thì tên miền bị thu hồi, theo quy định tại thông tư 24/2015/TTT-BTTTT.

Với thông tư 21/2021/TT-BTTTT, mục d khoản 9 điều 1 quy định thay đổi thời gian 30 ngày nêu trên (điểm c khoản 1 điều 11 thông tư 24/2015/TT-BTTTT) xuống còn 25 ngày.

Như vậy, với thông tư mới, tổng thời gian chờ gia hạn với tên miền Việt Nam là 25 ngày. Sau 30 ngày, tên miền sẽ bị thu hồi.

Mặc dù rút ngắn chỉ năm (05) ngày, nhưng chủ thể quản lý cần lưu ý để thực hiện cho đúng. Nếu không, khả năng bị người khác đăng ký mất, gây cạnh tranh (tham khảo thêm nội dung bài viết Tên miền bao vây tại đây) hoặc sẽ phải đăng ký lại mới từ đầu, mất thêm chi phí không cần thiết.

Lưu ý: nếu tên miền bị tạm dừng, tất cả các dịch vụ đi kèm với tên miền đó như website, thư điện tử, cũng như các sub-domains (cho dù chạy ở bất kỳ máy chủ nào) đều không hoạt động được. Bạn nên thực hiện gia hạn trước thời điểm hết hạn của tên miền, để tránh rủi ro cho doanh nghiệp.

Thời gian chờ xóa tên miền

Sau thời gian chờ gia hạn, các tên miền sẽ được đưa vào trạng thái xóa. Khách hàng muốn đăng ký lại mới tên miền, cần phải chờ sau khoảng thời gian tên miền ở trạng thái xóa.

Mục đ khoản 10 điều 1, thông tư 21/2021/TT-BTTTT cũng làm rõ hơn khoảng thời gian này là trong vòng 15 ngày.

Tham khảo thêm thông tin vòng đời tên miền quốc tế tại đây, với các khoảng thời gian khác nhau cho mỗi loại tên miền.

Định nghĩa đuôi tên miền Việt Nam mới.

Ngoài thay đổi về thời gian chờ gia hạn với tên miền Việt Nam, thông tư 21/2021/TTT-BTTTT còn định nghĩa ba loại tên miền Việt Nam cấp 2 mới, khuyến khích không chỉ doanh nghiệp, mà cả cá nhân, là công dân Việt Nam đăng ký và sử dụng:

  • ID.VN: Dành cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký để sử dụng cho các hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu cá nhân trên môi trường mạng.
  • IO.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các ứng dụng công nghệ, nền tảng, dịch vụ trên môi trường mạng.
  • AI.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các hoạt động, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh các mục cần lưu ý trên, thông tư 21/2021/TTT-BTTTT còn cập nhật thống nhất quy định về việc đặt tên tên miền Việt Nam, một số quy trình giấy tờ.

Toàn văn thông tư 21/2021/TT-BTTTT và 24/2015/TT-BTTT, bạn có thể xem tại trang tổng hợp các văn bản pháp quy áp dụng tại VietNAP.