Chủ thể quản lý tên miền

xác nhận chủ thể quản lý tên miền quốc tế với tên miền bao vây

Sau khi đăng ký tên miền quốc tế, khách hàng cần xác nhận chủ thể quản lý tên miền. Đây là yêu cầu bắt buộc từ tổ chức ICANN, là tổ chức quản lý toàn bộ các tên miền trên thế giới. Bên cạnh đó, với các khách hàng tại Việt Nam, theo nghị định … Đọc tiếp

Vòng đời tên miền quốc tế

Vòng đời tên miền quốc tế

Tên miền quốc tế là gì? Tên miền quốc tế  là tên miền Internet do Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, viết tắt ICANN (www.icann.org), cấp phát và không phân biệt tên miền của quốc gia nào. Các tên miền được phân phối qua các nhà … Đọc tiếp