Chuyển nhà đăng ký tên miền Việt Nam

VNNIC là đơn vị quản lý nhà nước về toàn bộ tên miền Việt Nam, có đuôi kết thúc bằng .vn. Tuy nhiên, khách hàng không đăng ký trực tiếp với VNNIC, mà thông qua hệ thống các công ty cung cấp dịch vụ tên miền Việt Nam (gọi là nhà đăng ký tên miền Việt Nam – NĐK). VietNAP làm đại lý cho nhà đăng ký P.A Vietnam.

Tên miền Việt Nam có thể chuyển đổi miễn phí giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Để thực hiện việc này, khách hàng cần chuẩn bị các bước sau:

 1. Liên hệ với NĐK hiện tại để lấy mã chuyển đổi, và bỏ khóa tên miền, nếu NĐK hiện tại có khóa.
 2. Điền mẫu thông tin theo form, có thể tải về tại đây.

Sau khi có các thông tin trên, khách hàng có thể gửi về sales@vietnap.com, hoặc điền form dưới đây, chúng tôi sẽ thực hiện chuyển đổi các bước tiếp theo.

(Vui lòng liên hệ với NĐK hiện tại để lấy thông tin này)

[div class=”yellowbox”]Lưu ý: các tên miền thuộc dạng sau không được chuyển đổi.

  • Tên miền vừa mới được đăng ký trong vòng 60 (sáu mươi) ngày.
  • Tên miền đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn sử dụng trong vòng 30 (ba mươi) ngày.
  • Tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm.
  • Tên miền đang bị tạm ngừng hoạt động.
  • Tên miền đang có tranh chấp.[end-div]