Với tên miền quốc tế đăng ký tại VietNAP, bạn có thể tự đăng ký các name server riêng. Mỗi tên miền nên sử dụng hai hoặc nhiều hơn name servers, do vậy, yêu cầu có tối thiểu hai địa chỉ IP ở hai dải class C khác nhau để sử dụng. Các địa chỉ IP này, bạn có thể liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hosting cho bạn để hỏi thêm chi tiết.

Nếu bạn chỉ có 1 địa chỉ IP mà dùng chung cho hai name servers, bạn nên sử dụng hệ thống phân giải tên miền của VietNAP Managed Hosting với tính năng failed-over, thiết lập trên các trung tâm dữ liệu khác nhau. Bạn có thể xem chi tiết tại trang thông tin các name servers của VietNAP.

Khi đã có hai địa chỉ IP khác nhau, khách hàng có thể đăng ký các name server riêng cho tên miền quốc tế của mình.

 1. Đăng nhập cổng thông tin khách hàng #

 2. Tìm tên miền muốn đăng ký name server riêng #

  tìm tên miền để đăng ký name server riêng

  – Menu Domains – My Domains sẽ liệt kê danh sách các tên miền bạn đang có tại VietNAP.
  – Bấm mũi tên trỏ xuống ở menu bên phải của tên miền, chọn mục Managed Domain.

 3. Khởi tạo các name server riêng #

  đăng ký name server riêng cho tên miền quốc tế tại VietNAP

  – Tại menu bên trái, chọn mục Private Name servers, và điền các tên bạn muốn, kèm theo địa chỉ IP đã được cung cấp.

Sau khi đăng ký name server riêng xong, bạn có thể sử dụng name server đó với các tên miền, có thể tham khảo tại hướng dẫn cập nhật dns tên miền quốc tế.