Lỗi tiếng Việt font unicode ở WordPress 4.6

Khi soạn thảo bài viết, một số khách hàng gặp lỗi tiếng Việt font unicode với bản WordPress 4.6. Lỗi này gây ra khoảng cách giữa các ký tự, với các chữ có dấu. Điều này dẫn đến việc người đọc rất khó chịu. Bản WordPress 4.6.1 đã được vá lỗi này.

Lỗi tiếng Việt font unicode ở WordPress 4.6

Đồng thời, phiên bản mới của WordPress cũng được vá hai lỗi bảo mật cho các phiên bản trước, kể từ 4.6 trở xuống, cùng với một số lỗi khác. Danh sách các lỗi được sửa trong phiên bản này có thể xem tại đây.

Các khách hàng sử dụng WordPress Hosting tại VietNAP đã được nâng cấp core WordPress lên phiên bản 4.6.1. Với các khách hàng khác:

  • Nếu website hiện tại đang dùng bản 4.6, và có kích hoạt tính năng nâng cấp tự động, các bản vá lỗi bảo mật sẽ được tự động cài đặt trong vòng 24 giờ.
  • Nếu các website sử dụng phiên bản WordPress thấp hơn 4.6, cần nâng cấp thủ công trong wp-admin.

Lưu ý rằng, tính năng nâng cấp tự động chỉ có tác dụng trong phạm vi một “phiên bản lớn”. Ví dụ, từ WordPress 4.6 lên 4.6.1, chứ không phải nâng cấp từ 4.3 lên 4.6.1.

VietNAP khuyến nghị các khách hàng kiểm tra theme, plugins đang sử dụng, nếu tương thích bản WordPress 4.6 thì nên nâng cấp lên bản 4.6.1, để vá các lỗi bảo mật đã được thông báo. Nếu gặp khó khăn, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.