Yahoo đã chính thức ngưng dịch vụ Site Explorer từ ngày 21/11/2011. Lý do là hoàn tất việc sát nhập công cụ tìm kiếm của Yahoo vào Bing, công cụ tìm kiếm được phát triển bởi Microsoft. Kể từ ngày 21/11/2011, khách hàng sử dụng Yahoo Site Explorer có thể chuyển sang sử dụng Bing Webmaster Tools.

Liệu Bing có đảm nhiệm tốt việc chăm sóc các khách hàng hiện tại của Yahoo Site Explorer? Có lẽ còn hơi sớm để nói chuyện đó. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy không ổn lắm. Ví như chuyện Microsoft mua lại phần mềm Website Panel, sau đó, rất ít phát triển tiếp, và việc support rất kém, kể cả qua công cụ forums như trước đây SMB SAAS Systems hỗ trợ cho DotNetPanel. Liệu đây có phải 1 bước đi nữa của Microsoft để dần dần thu phục Yahoo, xóa dần đi các sản phẩm cạnh tranh?