Bản ghi SPF và DKIM khi dùng Mailchimp

Mặc dù khi sử dụng Mailchimp, email của bạn được gửi đi từ các máy chủ của Mailchimp. Nhưng bạn vẫn nên cài đặt các bản ghi SPF và DKIM khi dùng Mailchimp, để các thư của bạn được gửi đi và xử lý tốt hơn tại các máy chủ thư điện tử của người nhận, tăng tỷ lệ gửi thư chính xác.

Theo mặc định, các tên miền sử dụng dịch vụ thư điện tử tại VietNAP Hosting được thiết lập các bản ghi SPF và DKIM để xác nhận các mails gửi đi từ hệ thống của VietNAP là hợp lệ. Các bản ghi này được cấu hình ở chế độ Strict, chỉ xác nhận các emails từ VietNAP. Do vậy, khi khách hàng sử dụng các hệ thống khác để gửi thư, ví dụ Mailchimp, các máy chủ nhận có thể kích hoạt cảnh báo, mặc dù trong phần lớn các trường hợp, việc cảnh báo đó không ngăn cản việc gửi thư đến người nhận.

Để hệ thống tại Mailchimp hoạt động đúng, khách hàng có thể thực hiện thêm một số bước đơn giản sau:

  1. Cập nhật các bản ghi SPF và DKIM cho tên miền.
  2. Xác nhận tên miền tại Mailchimp.

Các hướng dẫn cập nhật bản ghi DNS sau đây áp dụng cho các tên miền sử dụng dịch vụ hosting tại VietNAP, và tên miền cũng được cấu hình với DNS của VietNAP. Nếu tên miền của bạn sử dụng cặp name servers khác, vui lòng tham khảo với nơi cung cấp dịch vụ DNS cho bạn để được tư vấn chính xác.

Cập nhật bản ghi SPF  #

cấu hình bản ghi SPF và DKIM khi dùng Mailchimp

Giá trị mặc định bản ghi SPF của các tên miền sử dụng các dịch vụ hosting tại VietNAP là 

“v=spf1 include:spf.tanden.no -all”

Khách hàng cần xóa bản ghi TXT này và thay bằng giá trị:

“v=spf1 include:spf.tanden.no include:servers.mcsv.net -all”

Lưu ý: #

  1. Chỉ thay đổi giá trị này nếu bạn có dùng Mailchimp. Nếu chỉ dùng mail ở VietNAP, giá trị mặc định “include:spf.tanden.no” là đủ.
  2. Không nên copy – paste dấu móc kép. Bạn nên điền thủ công dấu móc này. Windows có thể tự động thay đổi dấu móc kép này thành ký tự khác, và khi đó, sẽ có lỗi với bản ghi.

Cập nhật bản ghi DKIM #

Mailchimp sử dụng định dạng CNAME cho bản ghi DKIM. Do vậy, bạn chỉ cần tạo thêm một CNAME record như sau:

cấu hình bản ghi SPF và DKIM khi dùng Mailchimp

Lưu ý #

  1. Với tên bản ghi k1._domainkey, không có dấu chấm kết thúc.
  2. Nhưng với giá trị bản ghi CNAME dkim.mcsv.net. bắt buộc có dấu chấm kết thúc. Nếu không sẽ là bản ghi lỗi, không hoạt động.

Sau khi thay đổi các bản ghi SPF và DKIM, các bản ghi này được cập nhật ngay trên các máy chủ DNS của VietNAP. Tuy nhiên, khách hàng có thể đợi từ vài phút cho đến 72 giờ, để máy chủ tại Mailchimp có thể đọc các bản ghi mới. Khi đó, mới có thể thực hiện bước tiếp theo.

Xác nhận tên miền tại Mailchimp #

  1. Đăng nhập account Mailchimp.
  2. Bấm tên đăng nhập ở góc trên, bên phải, khách hàng có một menu xổ xuống. Chọn Account.
  3. Bấm menu Settings – Domains. Ở màn hình này khách hàng có thể thấy tên miền của mình được liệt kê tại đây. 
  4. Bấm nút Authenticate – Authenticate Domain.

Sau khi máy chủ Mailchimp xác nhận các bản ghi chính xác, trạng thái tên miền sẽ được chuyển thành Authenticated. Nếu qua các bước trên mà tên miền vẫn không được xác nhận, khách hàng có thể liên hệ với VietNAP để được trợ giúp.