Tạo account con trong account reseller

–         Bước 1: Đăng nhập vào account reseller.

–         Bước 2: bấm vào tab Customer chọn Add

–         Bước 3: điền tất cả thông tin cần thiết của account vào các ô trống. Các thông tin có dấu * đỏ thì không được bỏ trống. Tích đánh dấu vào ô vuông cạnh dòng I have read the Customer Agreement, and I agree to all the terms therein.  Bấm vào link Proceed để tạo mới.