Tạo lại mật khẩu email G Suite

Trong quá trình sử dụng, có thể người dùng quên mất mật khẩu email. Tất nhiên, nếu người dùng có lưu mật khẩu trên browser, vẫn có thể xem lại được. Tuỳ vào từng loại browser mà cách xem có thể khác nhau. Còn nếu không, admin của tài khoản G Suite có thể reset lại mật khẩu email G Suite cho người dùng.

mật khẩu email g suite
  1. Đăng nhập tài khoản quản trị tại địa chỉ https://admin.google.com/
  2. Bấm link Users và bấm tiếp tên người dùng muốn tạo lại mật khẩu email G Suite.
  3. Bấm vào biểu tượng khoá như trong hình bên trên.
  4. Theo mặc định người dùng có thể tự điền mật khẩu mới. Mật khẩu cần được nhập hai lần. Phần mềm sẽ tự động báo cho bạn biết mật khẩu đó có đủ tốt hay không.
  5. Nếu bấm vào link Auto-generate password, phần mềm sẽ tự tạo một mật khẩu bất kỳ.
  6. Nên chọn mặc định Require a change of password in the next sign in để khi người dùng đăng nhập lại, họ có thể tự tạo mật khẩu mới một lần nữa.
  7. Bấm nút Reset.

Lưu ý, hướng dẫn này chỉ áp dụng với việc tạo lại mật khẩu email G Suite. Với các tài khoản emails khác tại VietNAP, người dùng vẫn có thể thay đổi qua webmail, hoặc liên hệ người quản trị để thay đổi qua DirectAdmin.