Thắc mắc khi thông báo tên miền quốc tế

Theo quy định tại Điều 23, Luật công nghệ thông tin, chủ thể quản lý tên miền quốc tế phải thông báo tại địa chỉ https://thongbaotenmien.vn. Yêu cầu này áp dụng với tất cả chủ thể quản lý, hay nếu bạn mới bán tên miền của mình cho người khác, tên miền sẽ cần được thông báo với thông tin chủ thể mới.

Quy định này chỉ áp dụng với tên miền quốc tế, và chủ thể quản lý đang hoạt động tại Việt Nam. Các tên miền quốc gia Việt Nam không phải thông báo tại địa chỉ trên.

Trong quá trình sử dụng, ngoài một số thắc mắc VNNIC đã đăng tải trang web, chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề thường gặp, bạn có thể tham khảo tại đây.

 1. Chủ thể quản lý mới.
 2. Chủ thể quản lý cập nhật thông tin mới.
 3. Quên thông tin đăng nhập.

Tên miền có chủ thể quản lý mới #

Khi bạn bán tên miền quốc tế của mình cho người khác, sau khi hoàn tất giao dịch, chủ thể quản lý mới là người có trách nhiệm cập nhật lại thông tin mới trên trang thongbaotenmien.vn. Có hai  tình huống có thể xảy ra.

 1. Trong quá trình chuyển nhượng, nếu chủ thể cũ bàn giao lại tài khoản và mật khẩu trên trang thongbaotenmien.vn cho chủ thể mới thì chủ thể mới có thể tự chủ động đăng nhập tại đường dẫn https://thongbaotenmien.vn/dangnhap.xhtml để cập nhật thông tin.
 2. Nếu chủ thể cũ không bàn giao lại tài khoản và mật khẩu, chủ thể mới có thể tự thực hiện hoặc sử dụng form theo quy định của VNNIC.
  • Với chủ thể quản lý mới là cá nhân, có thể dùng mẫu BM-QT-52-07.
  • Với chủ thể quản lý mới là công ty, cần dùng mẫu BM-QT-52-08.

Chủ thể quản lý hiện tại cập nhật thông tin mới #

Trường hợp này có thể xảy ra khi chủ thể quản lý thay đổi thông tin, ví dụ như địa chỉ liên hệ. Trong trường hợp này, chủ thể quản lý có thể đăng nhập vào tài khoản của mình ở trang thongbaotenmien.vn để cập nhật thông tin tại đó.

Lưu ý rằng hàng quý, VietNAP đều phải gửi danh sách các tên miền quốc tế, cùng thông tin chủ thể quản lý cho VNNIC. Chúng tôi đã có thông báo tới các khách hàng cũng như trên website tại đây. Do vậy, nếu bạn là khách hàng của VietNAP và có thay đổi thông tin, chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với VietNAP để thông báo thông tin mới nhất, tránh việc sai lệch giữa thông tin trong báo cáo quý với thông tin khai báo trên trang thongbaotenmien.vn, có thể dẫn đến các rắc rối không đáng có.

Chủ thể quản lý quên thông tin đăng nhập #

Có hai cách để lấy lại thông tin đăng nhập:

 1. Nếu bạn chắc chắn về email đã dùng để khai báo tên miền khi trước, bạn có thể dùng email đó, gửi yêu cầu đến email quanlytenmienquocte@vnnic.vn để được cấp thông tin đăng nhập mới. Trong thư, cần bao gồm các thông tin sau:
  • Tên miền.
  • Tên chủ thể đã thông báo.
  • Số CMTND, nếu là cá nhân.
  • Số điện thoại liên hệ.
 2. Nếu bạn không còn email dùng lúc trước, bạn cần gửi văn bản về VNNIC. Trong văn bản, cũng cần có đủ các thông tin như trên.

Rất tiếc, VNNIC không hỗ trợ việc lấy lại mật khẩu trực tuyến ngay, do yêu cầu bảo mật thông tin. Khách hàng lưu ý, nhà đăng ký như VietNAP cũng không biết chủ thể quản lý sử dụng email nào khi khai báo tên miền. Do vậy, một lần nữa, chúng tôi khuyến nghị khách hàng giữ thông tin cập nhật nhất đến VietNAP, để chúng tôi có thể trợ giúp nhiều nhất. Nếu chủ thể gửi từ một email không đăng ký trước, VNNIC sẽ không xử lý yêu cầu này.

VietNAP luôn cập nhật các quy định mới nhất liên quan đến các dịch vụ khách hàng sử dụng, để giúp khách hàng nắm được, tránh các rắc rối có thể có trong trường hợp có thanh tra. Nếu bạn không phải là khách hàng của VietNAP, nhưng vẫn muốn nhận được các thông tin này, bạn có thể điền email của bạn theo form dưới đây, chúng tôi sẽ gửi thông tin cho bạn mỗi khi có cập nhật mới.