Ẩn thông tin whois của tên miền quốc tế

thông tin whois

Khi bạn đăng ký một tên miền quốc tế bạn sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ (thông tin whois) ví dụ: Tên cá nhân, Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ email và được công khai trên mạng. Bất cứ ai cũng tìm được thông tin của bạn và có thể sử  dụng  với mục đích xấu như spam, gửi thư rác hoặc thậm chí sử dụng thông tin đó cho những hành vi lừa đảo.

Với việc sử dụng tính năng bảo mật thông tin whois, bạn có thể chấm dứt được các hành vi đó. Tuy nhiên, tính năng ẩn thông tin whois không áp dụng cho các tên miền sau:

 • DE
 • .GDN
 • .LTDA
 • .US
 • .EU
 • .CN
 • .ASIA
 • .IN
 • .PRO
 • .TEL
 • .CA
 • .ES
 • .SX
 • .RU
 • .CO.DE
 • .NYC
 • .SEX
 • .SRL
 • .BLOG
 • .BERLIN
 • .XN–H2BRJ9C (.BHARAT)
 • .NGO
 • .ONG
 • .VOTE
 • .VOTO
 • .MX
 • .WALES
 • .CYMRU
 • .SKI
 • .NZ
 • .ARCHI
 • .BIO
 • .ADULT
 • .PORN
 • .ORG.CO, .MIL.CO, .GOV.CO, .EDU.CO

Để đăng ký sử dụng tính năng ẩn thông tin whois:

 • Với tên miền mới: bạn truy cập https://taikhoan.vietnap.vn/  để đăng ký và đánh dấu vào chức năng ẩn thông tin (ID Protection).
 • Với tên miền đã đăng ký tại VietNAP: bạn gửi yêu cầu tới care@vietnap.com để được hỗ trợ.