Bỏ chế độ sao lưu dữ liệu tự động

WordPress có chức năng sao lưu tự động khi bạn đang soạn bài. Đây là một tính năng rất hữu dụng, nhất là khi bạn viết 1 bài dài. Khi đó, WordPress sẽ tự động sao lưu định kỳ trong lúc bạn viết thành nhiều bản khác nhau, gọi là các revisions. Nếu vì một lý do nào đó mà bạn bị ngắt giữa chừng, bạn có thể lấy lại 1 revision và có thể tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, WordPress lại không tự động xoá đi các revisions này khi kết thúc bài viết (đã published). Do vậy, trong database, sẽ có nhiều revisions của mỗi bài viết. Một số người không thích điều này, và bạn có thể nằm trong số đó 🙂 Trong trường hợp này, nếu rành về cơ sở dữ liệu, bạn có thể xoá trực tiếp từ database. Hoặc nếu bạn chỉ hay viết các bài ngắn, thậm chí là đã soạn sẵn ở các công cụ khác, chỉ copy / paste vào WordPress, bạn có thể loại bỏ hẳn tính năng này.

Việc loại bỏ tính năng rất đơn giản, chỉ cần thêm 1 dòng cấu hình vào file wp-config.php

define('WP_POST_REVISIONS', false );

Tất nhiên, bạn sẽ cần save lại file wp-config.php sau khi chỉnh sửa 🙂

Với các khách hàng sử dụng dịch vụ Managed WordPress hosting của VietNAP, chúng tôi sẽ có lựa chọn xoá bỏ các phiên bản này sau nhiều ngày. Do vậy, bạn có thể sử dụng cấu hình trên, hoặc để VietNAP lo phần đó 🙂 Hãy tập trung vào công việc kinh doanh của bạn.