Khi cấu hình một website mới với Google Search Console, bạn sẽ được khuyến nghị nên cấu hình site với www hoặc không, khi được hiển thị kết quả tại Google Search. Do vậy, bạn cũng nên chọn hiển thị ngay ở website của mình, có hoặc không tiền tố www. Việc này có thể thực hiện dễ dàng với .htaccess, trên các máy chủ Linux hosting và Apache web server, có cài đặt mod_rewrite.

Ví dụ, chúng tôi muốn mỗi khi truy cập địa chỉ www.vietnap.vn, khách hàng sẽ được forward đến https://vietnap.vn. Chỉ cần thêm code như sau vào file .htaccess ở public_html.

[div class=”greenbox”]

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^vietnap\.vn$ [NC]
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://vietnap.vn/$1 [R=301,L]

[end-div]

[div class=”yellowbox”]Lưu ý:

  1. Thay vietnap.vn bằng tên miền của bạn.
  2. Bỏ dòng SERVER_PORT và thay https bằng http nếu bạn không dùng chứng chỉ số SSL. Tuy nhiên, VietNAP khuyến khích khách hàng sử dụng SSL với website của doanh nghiệp. Google đã có khuyến nghị tại đây.

[end-div]

Việc dùng redirect 301 ở code trên cũng giúp tránh việc lỗi trùng lắp dữ liệu bài viết khi Google index các trang web của bạn. Từ đó, cũng tăng độ tin cậy của website.