Chính sách bảo mật

Các điều khoản về chính sách bảo mật thông tin dịch vụ tại VietNAP dưới đây được cập nhật mới nhất vào ngày 12.12.2021

I. GIỚI HẠN

Công ty cổ phần VietNAP sẽ bảo vệ các thông tin cá nhân của khách hàng trên các trang web thuộc các địa chỉ tên miền sau:

 • vietnap.com
 • vietnap.net
 • vietnap.org
 • vietnap.vn
 • vietnap.com.vn 
 • và các địa chỉ con (sub-domains) của các tên miền trên.

Khi truy cập và sử dụng các trang web của chúng tôi. Khách hàng đã xác nhận và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng của Công ty cổ phần VietNAP được cập nhật tại đây. Nếu khách hàng không đồng ý với những điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng không truy cập vào các trang web của công ty cổ phần VietNAP.

II. Chính sách bảo mật thông tin

II.1 – Thông tin thu nhận khi khách hàng truy cập các trang web của chúng tôi.

Khi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi lại các thông tin chung như cookies, địa chỉ IP, các bước truy cập trên website… được nhận diện, lưu trữ và xử lý bởi Google Analytics, phần mềm mà VietNAP sử dụng để cải thiện khả năng tương tác giữa website và người truy cập. Thời gian lưu trữ thông tin tại các máy chủ Google Analytics là 26 tháng.

II.2 – Thông tin cá nhân

Khi đăng ký dịch vụ tại VietNAP, khách hàng đồng ý cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm:

 • Họ tên, địa chỉ, thư điện tử, số điện thoại, số fax (nếu có), số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân trong trường hợp cần thiết.
 • Tên của người được ủy quyền cho việc đăng ký trong trường hợp khách hàng đăng ký là một tổ chức, hiệp hội hay một doanh nghiệp tên, địa chỉ, thư điện tử, số điện thoại, fax nếu có, của người quản trị cũng như người quản lý kỹ thuật.

Các thông tin trên được dùng để VietNAP xác thực khách hàng, trong trường hợp cần cung cấp hỗ trợ cần thiết. Khách hàng cũng được cung cấp tài khoản để có thể kiểm tra các thông tin trên. Các thông tin này không được chia sẻ cho ai khác, trừ các trường hợp ở điều khoản dưới đây.

Lưu ý rằng với bất kỳ thông tin liên quan đến tên miền được đăng ký đều có thể xuất hiện công khai trên dữ liệu của Whois. Để tránh việc này, khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ private whois cho các tên miền đăng ký tại VietNAP. Chi tiết vui lòng liên hệ với VietNAP để được hỗ trợ.

II.3 – Các file dữ liệu

Các file dữ liệu khách hàng cung cấp cho VietNAP chỉ được dùng để phục vụ mục đích hoàn thiện giấy tờ theo quy định, hoặc để hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ.

II.4 – Quyền truy cập dữ liệu

VietNAP sử dụng dịch vụ tại một số đối tác, để có thể cung cấp tốt hơn các tương tác với khách hàng. Các đối tác này có thể truy cập hạn chế một số thông tin như địa chỉ email, dịch vụ khách hàng đang sử dụng, địa điểm truy cập… Các đối tác này bao gồm:

 • Google: qua các sản phẩm Analytics, Tag Manager, Search Console.
 • Mailchimp (là một công ty con của tập đoàn Intuit).
 • PAVietnam.
 • ESC.
 • THG Ingenuity.

II.5 – Thông tin chung

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cung cấp các thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ ai, trừ phi:

 • Có sự cho phép của khách hàng để chia sẻ thông tin.
 • Cần chia sẻ thông tin của khách hàng khi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.
 • Phải cung cấp các thông tin đó cho tòa án khi có yêu cầu của luật pháp.
 • Khi chúng tôi nhận thấy trang web của khách hàng vi phạm các điều khoản ở trên hay các nguyên tắc sử dụng của chúng tôi trong việc cung cấp các thông tin về dịch vụ, sản phẩm.

II.6 – Quyền lợi của trẻ em

Bảo vệ quyền lợi của trẻ em là một điều rất quan trọng, vì lý do đó mà chúng tôi không bao giờ thu thập hay duy trì những thông tin trên web site mà chúng tôi biết chắc chắc rằng họ dưới 18 tuổi. Chúng tôi không xây dựng bất kỳ phần nào trong trang web có nội dung thu hút trẻ em dưới 18 tuổi.