Sử dụng tên miền Việt Nam

Tên miền này vừa được đăng ký tại VietNAP Managed Hosting. Hiện giờ, bạn có thể

  • Đăng nhập bảng điều khiển DNS, để trỏ tên miền về máy chủ hosting của bạn. Hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem tại đây.
  • Tham khảo các gói dịch vụ hosting tại VietNAP để sử dụng. Nếu bạn chưa chắc mình cần gói dịch vụ nào, bạn có thể email đến sales@vietnap.com để chúng tôi tư vấn thêm.