Bản ghi SPF hoạt động như thế nào

Bản ghi SPF là gì? #

SPF, viết tắt của cụm từ Sender Policy Framework, là một loại bản ghi DNS được thêm vào cấu hình tên miền, nhằm xác thực về thông tin máy chủ được sử dụng để gửi thư điện tử liên quan đến tên miền. SPF có thể được thiết lập với một địa chỉ IP máy chủ nhất định, hoặc nhiều địa chỉ thuộc nhiều dải IP khác nhau, hỗ trợ cả IPv4 và IPv6.

Sau khi cấu hình SPF cho một tên miền, nếu có email nào của tên miền đó gửi đi từ IP khác với các IP trong bản ghi SPF, máy chủ thư điện tử của người nhận sẽ có báo lỗi. Kết hợp với việc sử dụng các chính sách DMARC, email này có thể bị chặn lại, xóa bỏ hoàn toàn, hay vẫn được xử lý như bình thường.

Tại sao nên cấu hình SPF cho tên miền của bạn? #

xác thực bản ghi SPF

Hiện nay, phần lớn các máy chủ email đều có chức năng kiểm tra các bản ghi SPF, DKIM và có các chính sách xử lý DMARC nhất định. Một tên miền có bản ghi SPF, khi gửi từ đúng máy chủ email đã được cấu hình, độ tin cậy của email được tăng lên, và email sẽ được chuyển tới inbox của người nhận, thay vì bị chuyển vào spambox. Nếu tên miền bị giả mạo, gửi từ các máy chủ khác với danh sách IP máy chủ trong bản ghi SPF, máy chủ nhận email có thể xóa bỏ luôn các email phishing này, tránh phiền hà cho người nhận.

Cấu hình SPF tại VietNAP như thế nào? #

Tất cả các emails gửi ra ngoài từ máy chủ của VietNAP đều qua kiểm tra tại bộ lọc SpamExperts. Do vậy, mặc dù email được gửi từ các máy chủ thư điện tử khác nhau, nhưng khi cổng giao tiếp với Internet bên ngoài đều là các máy chủ SpamExperts. Vì lý do đó, SPF các tên miền host tại VietNAP cần được cấu hình với các máy chủ SpamExperts, chứ không phải với IP máy chủ thư điện tử.

Tuỳ thuộc nhu cầu sử dụng email marketing của từng doanh nghiệp, tên miền có thể được cấu hình thêm. Ví dụ doanh nghiệp dùng với Mailchimp thì ngoài SPF của VietNAP, cần thêm SPF của Mailchimp. Cách thực hiện, bạn có thể tham khảo tại đây. Cách thay đổi tương tự với các dịch vụ khác như Sendgrid hay Amazon SES.

Nếu bạn vẫn chưa chắc lắm về cách cấu hình bản ghi SPF, bạn có thể liên hệ với VietNAP, chúng tôi sẽ kiểm tra và hỗ trợ bạn chi tiết.