Chủ thể quản lý tên miền

Khi đăng ký tên miền tại VietNAP, khách hàng là chủ sở hữu, đồng thời là chủ thể quản lý tên miền. Mỗi tên miền cần được hoàn tất biểu mẫu khai báo tên miền, kể cả tên miền quốc tế cũng như tên miền quốc gia Việt Nam.

Với tên miền quốc gia Việt Nam, sau khi hoàn tất biểu mẫu khai báo thông tin, tên miền sẽ được kích hoạt theo thông tin khai báo từ khách hàng.

Sau khi đăng ký tên miền quốc tế, khách hàng cần xác nhận chủ thể quản lý tên miền qua nhiều bước hơn. Xác nhận chủ thể quản lý tên miền là yêu cầu bắt buộc từ tổ chức ICANN, là tổ chức quản lý toàn bộ các tên miền trên thế giới. Bên cạnh đó, với các khách hàng tại Việt Nam, theo nghị định số 174/2013/NĐ-CP, khách hàng cũng cần thông báo thông tin chủ thể quản lý tên miền với VNNIC – Bộ Thông tin và Truyền thông. Dưới đây là cách thực hiện các công việc này.

Thông báo tên miền quốc tế với Bộ Thông tin & Truyền thông #

Theo quy định tại Điều 23, Luật Công nghệ thông tin, mỗi cá nhân, tổ chức hoạt động tại Việt Nam, khi đăng ký tên miền quốc tế, đều cần phải thông báo với Bộ Thông tin & Truyền thông. Các thông tin được thông báo qua website http://thongbaotenmien.vn. Khi đặt mua dịch vụ tại VietNAP, chúng tôi cũng đã có thông báo về việc này tại mục 5, điều 4, Điều khoản sử dụng dịch vụ.

Nếu không thông báo tên miền quốc tế, khi bị thanh tra, chủ thể quản lý website có thể bị phạt hành chính từ năm đến mười triệu đồng, theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Để bắt đầu thông báo một tên miền mới, Quý khách có thể bấm vào địa chỉ thông báo sử dụng tên miền và điền tên miền muốn thông báo.

  • Nếu tên miền đã được thông báo từ trước, hệ thống sẽ báo tên chủ thể. Nếu có sai lệch, Quý khách có thể sửa đổi thông tin sau khi đăng nhập tại đây.
  • Nếu tên miền chưa được thông báo từ trước, bấm nút Thông báo sử dụng tên miền, và điền các thông tin cần thiết. Với các khách hàng tại VietNAP, cần chọn nhà đăng ký quản lý là VietNAP JSC.
thông báo tên miền quốc tế

Ngày 19/12/2022, VNNIC có gửi video hướng dẫn, khách hàng có thể xem tại đây. Nếu có thay đổi từ VNNIC, VietNAP sẽ cập nhật lại sau.

LƯU Ý:

  1. Với các khách hàng doanh nghiệp, địa chỉ thông báo là địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh bản mới nhất.
  2. Hàng quý, VietNAP đều phải tổng hợp và thông báo danh sách các tên miền quốc tế cho VNNIC, kèm theo thông tin chủ thể quản lý tên miền. Thông tin này được khách hàng sử dụng khi đặt mua tên miền lần đầu tiên với VietNAP.
  3. Khi Quý khách hàng thông báo qua website http://thongbaotenmien.vn, tất cả các thông tin khai báo trên phải đúng với thông tin chủ thể đã đăng ký với VietNAP.
  4. Nếu Quý khách hàng đã thay đổi thông tin chủ thể quản lý, vui lòng liên hệ với VietNAP để cập nhật lại. Mọi thông tin sai lệch, khách hàng phải chịu tự trách nhiệm với Bộ Thông tin & Truyền thông.

Xác nhận thông tin chủ thể quản lý tên miền với registrar #

Theo quy định của ICANN, các nhà quản lý tên miền cấp 1 (registrar) sẽ tự động gửi các thư yêu cầu xác nhận chủ thể tên miền đến địa chỉ email được thiết lập trong phần Administrator. Nội dung thư có thể như sau:

This is a reminder that the Registrant contact email address, <email được thiết lập>, is pending verification. Kindly click on the link given below to complete the verification:

<link cần bấm vào>

Please note that, if you do not verify your email address by <ngày tháng tên miền bị tạm khoá từ registrar>, the domain names listed below will be deactivated.

Affected domain names:

  • Danh sách các tên miền

Once an email address is verified in the system any subsequent domain registrations will not be subject to this verification process.

Khi nhận được email này, Quý khách hàng chỉ cần bấm vào link trong thư, sẽ được dẫn đến một trang xác nhận thông tin. Nếu sau ngày tháng đã ghi trong thư mà link không được kích hoạt, tên miền sẽ tự động bị khoá từ registrar.