Blog của Reuters bị tấn công lần hai

Blog của hãng tin Reuters lại 1 lần nữa bị tấn công trong vòng hai tuần vì đăng những câu chuyện sai. Sau Mark Jaquith, một trong các nhà phát triển chính của WordPress, cho rằng lý do bị tấn công dường như là do Reuters vẫn tiếp tục dùng phiên bản WordPress đã out of date. Tôi không chắc lý do tại sao Reuters bỏ qua cảnh báo, khi họ có nhiều người đăng nhập trong hệ thống hàng ngày. Nếu bạn đã sử dụng WordPress, bạn có thể đã biết bất cứ khi nào có một phiên bản mới, khu vực quản trị của WordPress sẽ có một thông báo.

Tại VietNAP Managed Hosting, chúng tôi luôn luôn xem xét an ninh như là một yếu tố quan trọng. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ WordPress Hosting, chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả các bản vá lỗi, các phiên bản mới của WordPress và plug-in, để đảm bảo rằng trang web của họ có thể được cập nhật mà không bị hỏng. Giờ đây, các khách hàng có thể bỏ qua thông báo trong khu vực quản trị WordPress, bởi vì họ đã có chúng tôi theo dõi những thông báo đó. Đã lến lúc để Reuters cần có một nhà cung cấp WordPress Hosting 🙂

Bạn có thể đọc câu chuyện tại đây  http://securitywatch.pcmag.com/none/301602-reuters-hacked-again-outdated-wordpress-blog-at-fault