Hosting uptime: hiểu như thế nào?

Qua một trao đổi trên Twitter ngày hôm nay, tôi có đọc 1 bài về hosting uptime và tác giả có đề cập rằng “Uptime is never 100%” – không bao giờ đạt được 100% thời gian trực tuyến. Tuy nhiên, hiểu như thế nào về hosting uptime cho chính xác?

hosting uptime 100%

Khi nói đến hosting uptime, cần xác định trong khoảng thời gian bao lâu? Rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ hosting có thể đạt được 100% uptime trong 1 tháng. Nhưng 3 tháng, sẽ có thể có 1 downtime; 12 tháng, sẽ có thể có 2 downtimes hay nhiều hơn nữa. Như vậy, chỉ có thể nói họ đạt được 100% hosting uptime trong tháng trước đó, và trong trường hợp này, uptime có tồn tại khái niệm 100%. Còn trong 1 năm, họ chỉ đạt 99.95% uptime chẳng hạn.

Cũng cần phải lưu ý rằng: hosting uptime còn bao gồm cả về hệ thống mạng, hệ thống máy chủ và các thiết bị liên quan. 100% hosting uptime chi đạt được với 100% uptime của tất cả các thiết bị liên quan.

Do đó, khi đi tìm 1 host mới cho websites của bạn, bạn nên hỏi kỹ nhà cung cấp khả năng uptime của họ là như thế nào? Của riêng network, hay của riêng máy chủ, hay là hệ thống tổng thể? Và có cam kết gì cho uptime đó hay không… Hãy nhớ làm việc thật kỹ trước khi đặt bút ký hợp đồng. 🙂