Verisign tăng giá tên miền .com từ tháng 9.2021

Tháng 1 năm 2020, Verisign ký kết biên bản với ICANN, với sự kiểm tra và đồng ý của chính phủ Mỹ, cho phép Verisign tăng giá tên miền .com thêm tối đa 7% mỗi năm, bốn năm kể từ 2020 đến năm 2026.

Tháng 9 năm 2021 sẽ là lần tăng giá đầu tiên. Chi phí tên miền .com sẽ tăng kịch trần 7% trong lần này.

Verisign là đầu mối quản lý các tên miền .com và .net trên toàn thế giới, với hợp đồng với ICANN. Tất cả các nhà đăng ký trên toàn thế giới cần ký hợp đồng với Verisign, trả tiền cho Verisign với mỗi tên miền được đăng ký mới hoặc gia hạn. Do vậy, mỗi thay đổi về chi phí từ Verisign sẽ tác động lên tất cả các nhà đăng ký.

Mặc dù đại dịch Covid-19 đang tăng mạnh tại Việt Nam, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp, nhưng là một nhà đăng ký tên miền quốc tế, VietNAP cũng không tránh được sự tăng giá kỳ này từ Verisign. Cộng với các chi phí về tỷ giá chuyển đổi, thuế và chi phí ngân hàng, VietNAP xin thông báo thay đổi về chi phí đăng ký mới và gia hạn tên miền .com như sau:

  • Chi phí hiện tại: 280.000 VND / năm / một tên miền.
  • Chi phí mới: 300.000 VND / năm / một tên miền.
  • Thời gian áp dụng: từ ngày 01 tháng 09 năm 2021.

Viết một bình luận