Verisign tăng giá tên miền .com từ tháng 9.2023

Tháng 1 năm 2020, Verisign ký kết biên bản với ICANN, với sự kiểm tra và đồng ý của chính phủ Mỹ, cho phép Verisign tăng giá tên miền .com thêm tối đa 7% mỗi năm, bốn năm kể từ 2020 đến năm 2026.

Chi tiết các lần tăng giá tên miền .com cho đến thời điểm hiện tại được cập nhật như sau:

  • Tháng 9 năm 2021 sẽ là lần tăng giá đầu tiên. Chi phí tên miền .com sẽ tăng kịch trần 7% trong lần này.
  • Lần tăng giá thứ hai được áp dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2022. Cũng như năm 2021, lần tăng này áp dụng là 7%.
  • Lần tăng giá thứ ba được áp dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2023. Cũng vẫn kịch trần.

Verisign là đầu mối quản lý các tên miền .com và .net trên toàn thế giới, với hợp đồng với ICANN. Tất cả các nhà đăng ký trên toàn thế giới cần ký hợp đồng với Verisign, trả tiền cho Verisign với mỗi tên miền được đăng ký mới hoặc gia hạn. Do vậy, mỗi thay đổi về chi phí từ Verisign sẽ tác động lên tất cả các nhà đăng ký.

Mặc dù đại dịch Covid-19 đã và vẫn ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp, nhưng là một nhà đăng ký tên miền quốc tế, VietNAP cũng không tránh được sự tăng giá từ Verisign. Cộng với các chi phí về tỷ giá chuyển đổi, thuế và chi phí ngân hàng, VietNAP xin thông báo thay đổi về chi phí đăng ký mới và gia hạn tên miền .com như sau:

  • Chi phí trước tháng 9/2021: 280.000 VND / năm / một tên miền.
  • Chi phí từ 01/09/2021 đến 31/08/2022: 300.000 VND / năm / một tên miền.
  • Chi phí từ 01/09/2022 đến 31/08/2023: 330.000 VND / năm / một tên miền.
  • Chi phí từ 01/09/2023 đến khi có thông báo mới: 363.000 VND / năm / một tên miền.

Chi phí trên chưa bao gồm thuế VAT 10% theo quy định thuế hiện hành của Việt Nam.

Bình luận đã đóng.