Lỗi gửi thư điện tử

lỗi gửi thư điện tử

Một số thông báo lỗi thường gặp khi gửi thư điện tử. Bạn có thể tự xử lý mà không cần phải đợi trả lời từ nhà cung cấp dịch vụ email.

Tạo lại mật khẩu email G Suite

mật khẩu email g suite

Trong quá trình sử dụng, có thể người dùng quên mất mật khẩu email. Tất nhiên, nếu người dùng có lưu mật khẩu trên browser, vẫn có thể xem lại được. Tuỳ vào từng loại browser mà cách xem có thể khác nhau. Còn nếu không, admin của tài khoản G Suite có thể reset … Đọc tiếp