Lỗi gửi thư điện tử

lỗi gửi thư điện tử

Một số thông báo lỗi thường gặp khi gửi thư điện tử. Bạn có thể tự xử lý mà không cần phải đợi trả lời từ nhà cung cấp dịch vụ email.

Bản ghi SPF và DKIM khi dùng Mailchimp

Mailchimp logo

Mặc dù khi sử dụng Mailchimp, email của bạn được gửi đi từ các máy chủ của Mailchimp. Nhưng bạn vẫn nên cài đặt các bản ghi SPF và DKIM khi dùng Mailchimp, để các thư của bạn được gửi đi và xử lý tốt hơn tại các máy chủ thư điện tử của người … Đọc tiếp