Bảo vệ hệ thống tại datacenter

Do trung tâm dữ liệu là nơi đặt rất nhiều máy chủ quan trọng, việc bảo vệ hệ thống tại đây rất quan trọng. Ngoài đội ngũ bảo vệ ngày đêm bên ngoài tòa nhà, không phải bất kỳ ai cũng được vào khu trung tâm, bao gồm phòng máy chủ, phòng điều khiển hệ thống, UPS…

Trước mỗi phòng chức năng, đều có các máy quét thẻ từ, kết hợp máy quét vân tay, để nhận dạng người được quyền truy cập

Trong phòng máy chủ, các cabinets cũng được khóa, nhằm tránh các thao tác nhầm lẫn của các khách hàng khi thao tác.


(photos credits to Netriver Inc.)