Dừng tiếp nhận trả lại tên miền để đăng ký lại

Trước kia, việc thay đổi thông tin chủ sở hữu tên miền .vn chỉ được thực hiện thông qua hình thức trả lại tên miền do không còn nhu cầu sử để đăng ký lại cho chủ thể mới. Việc này có thể xảy ra tình trạng mất tên miền trong quá trình thực hiện.

Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (chuyển nhượng tên miền) được cấp không thông qua đấu giá (Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 đã hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục thực hiện chuyển nhượng tên miền. Việc thực hiện chuyển nhượng này có những ưu điểm sau:

  • Chuyển nhượng đảm bảo website hoạt động không bị gián đoạn trên hệ thống, không có rủi ro mất tên miền như việc hủy, đăng ký lại. Các bên tham gia chuyển nhượng được phép chuyển nhượng quyền sử dụng công khai.
  • Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền thực hiện theo nghiệp vụ kỹ thuật đổi tên chủ thể, thời hạn sử dụng hiện tại của tên miền được giữ nguyên.

Theo đó, kể từ ngày 22/08/2017 mọi yêu cầu trả lại tên miền để đăng ký lại cho chủ thể mới đều chấm dứt.

Nếu Quý khách hàng cần tư vấn thêm, vui lòng gửi email tới: sales@vietnap.com. Chúng tôi sẽ kiểm tra và trả lời chi tiết.