Roundcube 1.0 giao diện tiếng Việt

Roundcube tiếng ViệtRoundcube đã đưa ra phiên bản mới 1.0 cho phần mềm webmail thông dụng này. VietNAP Hosting đã tham gia phiên dịch giao diện Roundcube từ tiếng Anh sang tiếng Việt, và gửi bản cập nhật mới nhất cho phiên bản này. Roundcube 1.0 sẽ được cài đặt ở các máy chủ Linux của VietNAP trong thời gian tới, và người dùng sẽ có tuỳ chọn sử dụng tiếng Anh hay tiếng Việt.

Đây là một nỗ lực của VietNAP Hosting, nhằm đóng góp cho cộng đồng mã nguồn mở trên thế giới nói chung.