Roundcube 1.0 giao diện tiếng Việt

Roundcube tiếng Việt

Roundcube đã đưa ra phiên bản mới 1.0 cho phần mềm webmail thông dụng này. VietNAP Hosting đã tham gia phiên dịch giao diện Roundcube từ tiếng Anh sang tiếng Việt, và gửi bản cập nhật mới nhất cho phiên bản này. Roundcube 1.0 sẽ được cài đặt ở các máy chủ Linux của VietNAP … Đọc tiếp

Hướng dẫn xóa email thông qua webmail

Roundcube webmail

Khi bạn nhận được thông báo mailbox của email account bị đầy không thể tiếp tục nhận được email mới hoặc thông báo về việc account hosting của bạn sử dụng vượt quá dung lượng, một trong những nơi bạn nên kiểm tra ngay là dung lượng đang sử dụng cho các tài khoản email. … Đọc tiếp