Live patch Linux kernel

Live patch Linux kernel là thuật ngữ chỉ việc cài đặt các bản vá lỗi kernel Linux mà không phải khởi động lại. Tại Việt Nam, VietNAP Hosting là đơn vị tiên phong trong việc sử dụng công nghệ bootless với phần mềm Ksplice, từ năm 2010, đảm bảo việc vá các lỗi bảo mật kernel kịp thời.

[div class=”one-half first greenbox”]Thông thường, việc vá lỗi được thực hiện bằng câu lệnh “yum update kernel”, với các hệ thống dựa trên RHEL. Và sau đó, người quản trị sẽ cần khởi động lại server. Từ đó mà dẫn đến gián đoạn sử dụng của người dùng. Sử dụng công nghệ bootless, các bản vá sẽ được cài đặt và có tác dụng ngay, không cần phải khởi động lại máy chủ.[end-div]

[div class=”one-half”]Sau khi gã khổng lồ phần mềm Oracle mua lại Ksplice, phần mềm này vẫn được duy trì cập nhật. Tuy nhiên, sau đó, Ksplice được tập trung chủ yếu cho sản phẩm Oracle Linux và do đó, không còn đủ nhanh khi đưa ra các bản vá lỗi bảo mật kernel Linux cho các distro khác.Với các phiên bản gần đây, Redhat và Ubuntu cũng đã bắt đầu áp dụng live patch Linux kernel. Tuy nhiên, với các sản phẩm này, người dùng sẽ phải đăng ký trả tiền thêm, bắt đầu khoảng $12 / tháng. Sản phẩm quản trị, kpatch, được phát triển với giấy phép mã nguồn mở GPLv2, tuy nhiên, again, người dùng cần đăng ký với Redhat hay Ubuntu để có được truy cập vào các bản vá lỗi.[end-div]

Và tương tự với bất kỳ sản phẩm mã nguồn mở nào, người dùng sẽ được hỗ trợ qua cộng đồng nguồn mở, rất đông và mạnh mẽ, nhưng cũng có rủi ro khi sản phẩm xảy ra lỗi và không có được sự hỗ trợ cần thiết. Điều này đặc biệt không tốt, khi sản phẩm liên quan đến việc vá lỗi bảo mật, cần được thực hiện càng sớm càng tốt.

live patch linux kernel - kernel care cloudlinux security

Kernel Care tại VietNAP Hosting

Các máy chủ tại VietNAP được cài đặt hệ điều hành CentOS hoặc CloudLinux. Với việc triển khai Kernel Care, VietNAP Hosting đã thay thế Ksplice bằng sản phẩm này, hoạt động chặt chẽ với CentOS và CloudLinux, đồng thời có được sự hỗ trợ nhanh chóng từ các kỹ sư của CloudLinux khi cần thiết. Tất cả các máy chủ tại VietNAP đều được sử dụng Kernel Care miễn phí, khách hàng không phải thanh toán thêm. Nếu bạn chạy máy chủ ở nơi khác, chúng tôi cung cấp bản quyền Kernel Care, với chi phí chỉ 79.000 VND / tháng. Hãy gửi email tới [email protected], để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.