Thay đổi cấu trúc giá tên miền Việt Nam

cấu trúc giá tên miền việt nam

Kính gửi Quý khách hàng

Theo thông tư số 208/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia thì mức giá và cấu trúc giá tên miền Việt Nam có sự thay đổi.

 1. Mức giá tên miền chi tiết tại: https://vietnap.vn/dang-ky-ten-mien-viet-nam/
 2. Với tên miền đăng ký mới, các chi phí bao gồm:
  • Lệ phí đăng ký và phí duy trì tên miền (không chịu thuế VAT).
  • Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền (chịu thuế VAT 10%).
 3. Với tên miền gia hạn, các chi phí bao gồm:
  • Phí duy trì tên miền (không chịu thuế VAT).
  • Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền (chịu thuế VAT 10%).
 4. Với việc chuyển nhượng tên miền, các chi phí bao gồm:
  • Lệ phí đăng ký tên miền (không chịu thuế VAT).
  • Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền (chịu thuế VAT 10%).
  • Dịch vụ chuyển nhượng tên miền (chịu thuế VAT 10%).

Nếu Quý khách hàng cần biết rõ hơn về giá tên miền Việt Nam vui lòng liên hệ với VietNAP để được giải đáp.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng.