Hoàn thành kết nối Internet tới PCCW

Từ ngày 11/09/2009, 3inetworks tiếp tục mở rộng hệ thống mạng tại trung tâm dữ liệu, bằng việc hoàn tất kết nối tới PCCW/BTN. Đây là một nhà cung cấp dịch vụ mạng toàn cầu, trụ sở chính tại Hongkong, và đã xây dựng được hệ thống cáp quang rất mạnh. Đặc biệt, cùng với sự phát triển của PCCW, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ Internet của Việt Nam (ISP) đều tăng cường kết nối đến đây.

Như vậy, với hệ thống mạng hiện tại, được tăng cường bởi PCCW, 3inetworks tiếp tục duy trì một trong những hệ thống mạng nhanh nhất, ổn định nhất khi kết nối từ khu vực châu Á Thái Bình Dương tới Mỹ. Các khách hàng tại Việt Nam sẽ được lợi rất nhiều khi sử dụng hệ thống tại 3inetworks. Đó cũng là cam kết của 3inetworks tới khách hàng: luôn cố gắng đưa tới dịch vụ tốt nhất, đảm bảo cho websites của khách hàng luôn hoạt động ổn định 24/7.

Viết một bình luận