Nhìn lại những thay đổi trong hệ thống lưu trữ website của 3inetworks năm 2009

Với sự tin tưởng của quý khách hàng, 3inetworks đã và đang phát triển ổn định trong suốt các năm qua, kể cả trong thời gian suy thoái kinh tế. Đáp lại sự tin tưởng đó, 3inetworks luôn tìm các phương án mới cho hệ thống cơ sở hạ tầng, với mục tiêu tăng cường … Đọc tiếp

Tăng cường kết nối Internet với Seattle Internet Exchange

Kể từ tháng 12/2009, trung tâm dữ liệu Netriver, đối tác của 3inetworks tại Mỹ, tiếp tục nâng cấp cho sức mạnh của hệ thống mạng, bằng việc tham gia vào Seattle Internet Exchange (SIX). Đây là một trung tâm kết nối mạng lớn ở miền Tây Mỹ, hội tụ rất nhiều các nhà cung … Đọc tiếp

Hoàn thành kết nối Internet tới PCCW

Từ ngày 11/09/2009, 3inetworks tiếp tục mở rộng hệ thống mạng tại trung tâm dữ liệu, bằng việc hoàn tất kết nối tới PCCW/BTN. Đây là một nhà cung cấp dịch vụ mạng toàn cầu, trụ sở chính tại Hongkong, và đã xây dựng được hệ thống cáp quang rất mạnh. Đặc biệt, cùng với … Đọc tiếp