Xây dựng liên kết website như thế nào cho tốt

Công việc xây dựng liên kết từ các websites có giá trị khác ngược trở về website của mình – back links, được gọi là link building. Công việc này cần rất nhiều thời gian và công sức. Tại sao? Chất hơn lượng: Có được 1 back link chất lượng cao, đem lại hiệu quả … Đọc tiếp